De privacy van de gebruikers van de HRexperts website wordt door ons op een zo goed mogelijke wijze beschermd. Wij doen er alles aan om het bezoek aan onze site tot een veilige ervaring te maken en garanderen dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld en slechts wordt gebruikt voor de onderstaande doeleinden.


Persoonlijke informatie
De naw gegevens blijven vertrouwelijk. Wij verstrekken nooit informatie zoals naam, adres, email-adres, telefoonnummer, etc. aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


Curriculum Vitae (CV)
Wij bieden de mogelijkheid uw CV naar ons te versturen, zodat wij alle gegevens en wensen kunnen matchen met die van onze opdrachtgevers. Wij zullen deze gegevens nooit via het Internet beschikbaar stellen. Het CV wordt opgeslagen in onze lokale database tot welke slechts medewerkers van HRexperts toegang hebben. Persoonlijke gegevens zullen nooit naar potentiële werkgevers worden verstuurd zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


Wijzigingen in ons privacybeleid
Mochten wij ooit wijzingen aanbrengen in onze privacybeleid danwel informatie willen gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, dan wordt ieder hierover op deze pagina op de hoogte gehouden. Bij vragen over het bovenstaande, stuurt dan een email naar


Ethische Gedragscode
Onze Ethische Gedragscode waarborgt de privacy van alle sollicitanten en kandidaten.
Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de opdrachtgever nadat zij geïnformeerd zijn over de betreffende vacature en een interview is afgenomen tenzij anders overeengekomen.  
HRexperts zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de opdrachtgever en de kandidaat discrettie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de kandidaat.